We kunnen nu nog niets communiceren……

Een gastblog geschreven door Rudie Jansman, ondernemer op het gebied van communicatie en verandermanagement.

‘We kunnen daar nu nog niets over zeggen.’ Dat hoor ik nog steeds vaak in complexe verandertrajecten. Het is natuurlijk prachtig als je betrokkenen mee kunt nemen in het prachtige eindresultaat dat je wilt bereiken. En dat je pas start met communiceren als je tot in detail een mooie schets kunt geven wat het eindresultaat is en hoe het er na een verandertraject uitziet.

Helaas, de praktijk is een stuk weerbarstiger. Zeker bij grootschalige verandertrajecten is het duidelijk dat er iets moet veranderen, maar het eindresultaat is zelden van te voren bekend.
Want de omgeving waarin de gemiddelde organisatie opereert is zo veranderlijk dat oplossingen die je aan het begin van een verandering bedenkt vaak na korte tijd al niet meer passen. Vasthouden aan het oorspronkelijke eindresultaat leidt dan tot suboptimalisatie en achter de feiten aan lopen.

Dat vraagt dus om een veranderaanpak van kleine stapjes. Van continu evalueren en bijsturen. Van projectmatige aanpak met van te voren geplande stappen en een vaststaand eindresultaat naar een procesmatige aanpak waarbij een goed uitgedacht proces de garantie op een goed resultaat zo groot mogelijk maakt, maar het resultaat niet van te voren bekend is.

Pas starten met communiceren als het resultaat bekend is of radiostilte als het proces en de besluitvorming gaande is, is dan ook geen optie meer. Dat voedt alleen maar de onzekerheid. Het vraagt dus een andere manier van communiceren. Waarbij je door constante communicatie over het proces betrokkenen houvast geeft tijdens de verandering. En waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt hoe het proces verloopt, wanneer er ruimte is om een eigen bijdrage te leveren, wanneer en door wie er knopen worden doorgehakt en steeds uitgelegd wordt waarom de specifieke keuzes zijn gemaakt.

Voor iedereen moet duidelijk zijn dat de verandering een zoektocht is waarbij de belangrijkste rol van communicatie is de kwaliteit van het proces te benadrukken en transparant te maken en de dialoog te faciliteren.

Rudie Jansman

Bericht delen:
3 jaar ago

Laat een reactie achter

© 2018 Catapult creëert | Contact