Pesten

Zowaar. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap) stuurden op 17 juli 2013 een brief naar de Tweede Kamer over sociale veiligheid op scholen en onderwijsinstellingen. Speciale aandacht in de brief gaat uit naar pesten. Pesten, een heet hangijzer. Met als dieptepunt de twee tieners die zelfmoord pleegden en wiens ouders besloten de reden in de publiciteit te brengen.

Wordt er meer gepest dan vroeger? Anders misschien? Als ouder houd je je hart vast als zoon of dochterlief naar de basisschool gaat. Krijgt hij of zij leuke vriendjes? Wordt hij of zij geplaagd? En waar ligt de grens tussen plagen en pesten? Op school zijn er pestprotocollen. ‘Zeg stop’, tegen degene die pest. Gaat hij of zij door? Waarschuw dan een leraar. Zelf ben ik opgevoed met het idee ‘dat slaan niet mag’. Dat je altijd netjes en vriendelijk moet blijven. Altijd. Ik twijfel nu. Soms. Omdat ‘pesten’ ook machtsvertoon is.

‘Uit de veiligheidsmonitor 2010-2012 blijkt dat ruim 90% van de leerlingen en personeelsleden binnen het primair en voortgezet onderwijs zich veilig voelt’, zo wordt vastgesteld. Bedroevend laag vind ik dat. Globaal betekent dit dat in een basisschoolgroep gemiddeld twee tot drie leerlingen zich niet lekker voelt. Het is een goede zaak dat ‘pesten’ en ‘pestgedrag’ wordt aangepakt. ‘De wildgroei aan (commerciële) anti-pestprogramma’s moet gestopt worden’, zo vindt de staatssecretaris van OCW. Samen met de Kinderombudsman is er een plan van aanpak gemaakt. Pesten mag geen taboe meer zijn, er wordt een lesmodule ‘omgaan met verschillen en pestgedrag’ ontwikkeld voor de PABO’s en overige lerarenopleidingen. Voor zittende leraren volgt nascholing. Er wordt twintig miljoen euro beschikbaar gesteld. En hoewel ik het een goede zaak vind, snap ik het nog steeds niet. Stel: u verhuisd naar een nieuwe wijk. Moet u zich dan kunnen wapenen tegen agressieve bewoners? Of moeten die bewoners een halt worden toegeroepen?

De insteek bij jongeren blijft hoe degene ‘die gepest wordt’ hiermee om moet gaan. Ik zou zeggen: Stop de pester. Zet hem of haar te kijk. Laat hem of haar één op één voelen wat hij een ander aandoet en zet hem aan het denken. Door in gesprek te gaan. En desnoods, desnoods, hups een klap op zijn neus. Voor één keertje. Uit machtsvertoon. Sorry mam…

Simone

 

 

 

Bericht delen:
5 jaar ago

Laat een reactie achter

© 2018 Catapult creëert | Contact