Over de schutting

Het boek lijkt zijn rentree te maken. Een reactie op al het digitale geweld waarmee we dagelijks, nee elke minuut van de dag geconfronteerd worden? Misschien. Misschien ook sluit het aan bij onze behoefte aan storytelling. Aan pure verhalen. Niet borstklopperige oneliners, maar het echte verhaal achter een organisatie, product of project. Niet verteld door een marketeer, maar door ‘echte’ mensen. Collega’s die met passie werken aan een opdracht, gebruikers van producten, vakmensen die hun kunsten tonen.

In elke organisatie zit een verhaal, meer dan één zelfs. Over het bestaansrecht van de organisatie,  het idee van de ondernemer, de mijlpalen in een innovatief project, de bedrijfsgeschiedenis, het vakmanschap, de manier van leidinggeven, het succesverhaal, de mensen achter de schermen…  Verhalen passen bij ons brein dat steeds zoekt naar samenhang, mensen willen deel uitmaken van een verhaal, verhalen worden doorverteld, ze maken lastige onderwerpen begrijpelijker en zijn vaak veel interessanter om te lezen dan prefab teksten in een corporate brochure, die we ook steeds minder schrijven.

Storytelling gebeurt overigens niet alleen in boekvorm, maar ook online. Je story klopt, als hij verteld wordt in al je media en uitingen. Blijft wel het opvallende feit dat Catapult in 2014 meerdere boekopdrachten over de schutting kreeg. Vormgevingsklussen. Waterschap Regge en Dinkel fuseerde per 1 januari 2014 met Waterschap Velt en Vecht tot Waterschap Vechtstromen. Als afscheid van Regge en Dinkel is een historisch boek uitgebracht, een canon. Catapult gaf het boek Open het verleden vorm, met vensters die symbolisch openslaan. Het boek beschrijft 130 jaar waterschapsgeschiedenis. De officiële boekpresentatie was op 10 november. Gedeputeerde Hester Maij overhandigde het aan Roderik zu Castell Rüdenhausen, bewoner van Kasteel Twickel. Doel is de historie levend te houden en verhalen door te geven aan toekomstige generaties. Mooi!

Voor hetzelfde waterschap ontwikkelden we nog twee boeken. Een praktisch handboek waarin de opgedane ervaringen met maatregelen en governance om droogte tegen te gaan, gedeeld worden met Europese waterautoriteiten. Het boek komt volgend voorjaar uit. Op dit moment werken we aan de opmaak van een boek over de Klimaatactieve Stad. Met het boek wordt getracht met best practices in de Stedenband Almelo, Hengelo, Enschede het thema duurzaam omgaan met klimaatverandering in de stad op de politieke agenda te zetten. Ook het boek KAS stromen is begin 2015 gereed.

Mooie opdrachten voor Catapult, waarover ik dan weer een verhaal kan schrijven voor ons blog. Wie weet komt er ook van onze blogverhalen nog eens een boekje uit.

 

WRND_Afscheidsboek_1

Bericht delen:
Esther
3 jaar ago

Single Comment

  1. Spijker op de kop Esther!

Laat een reactie achter

© 2018 Catapult creëert | Contact