Hoe transparant moet een pensioenfonds zijn

Hoe transparant moet een pensioenfonds zijn?

Volgens Willem Reijn van ouderenbond ANBO is transparantie in pensioenland onzin. “Het interesseert een deelnemer helemaal niets hoe het pensioenfonds het regelt. Hij wil straks gewoon een fatsoenlijke uitkering”. CNV Jongeren gelooft echter wel dat transparantie helpt. Wie heeft er gelijk?

Beide reacties komen naar aanleiding van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin het stelt dat een herziening van het pensioenstelsel niet leidt tot herstel van vertrouwen onder deelnemers. Zo is het volgens het SCP wensdenken, dat vertrouwen toeneemt met verhoogde transparantie.

De verschillende meningen liggen veel minder ver uit elkaar dan ze op het eerste gezicht lijken. Sterker nog: beide partijen hebben gelijk! Wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van professor Van Raay (Tilburg University), laat zien dat transparantie wel degelijk bijdraagt aan het vertrouwen. Tegelijkertijd wil een deelnemer inderdaad ook niet alles weten. Als je je auto start, moet het je van A naar B brengen. Het principe van de bezinemotor hoef je daarvoor niet te kennen.

Het gaat er om hoe een pensioenfonds transparantie gebruikt in de communicatie. Veel fondsen vertalen de opdracht transparant zijn door deelnemers ‘het principe van de benzinemotor’ door de keel te duwen. Het effect daarvan is contraproductief. Bij transparantie moet het initiatief liggen bij de informatiebehoefte van de deelnemer. Hij moet weten dat als hij iets wil weten, hij het ook kan krijgen. Alleen op die manier verhoogt transparantie ook het vertrouwen. Transparantie is daarmee voornamelijk het kunnen halen van informatie.

Opmerkelijk daarbij is dat weinig deelnemers informatie zullen gaan halen. Het bestuur van het pensioenfonds moet dat accepteren. Even het eigen ego opzij zetten. Alleen al het gevoel dat het mogelijk is om alle informatie krijgen, is genoeg voor een verhoogd vertrouwen in het fonds. Doel bereikt!

Bericht delen:
Herald
1 jaar ago

Single Comment

  1. Mooi uitgelegd, spijker op z’n kop!

Laat een reactie achter

© 2018 Catapult creëert | Contact