Catapult verwikkeld in liquidatieproces

Het kan hard gaan. Zo spannend als Penoza is het niet hoor, maar wel uitdagend. Enkele jaren terug betraden wij als ‘vreemde eend in de bijt’ de pensioenwereld. Met een frisse en creatieve blik adviseerden wij hoe we mensen pensioenbewuster konden maken. We wonnen een pitch van een bedrijfstakpensioenfonds en rolden een -zo bleek- effectieve communicatiestrategie uit. Inmiddels werken we voor meer bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, verzekeraars, pensioenjuristen en werkgevers die het belang inzien van goede pensioencommunicatie richting werknemers.

En zo werden we ook actief in liquidatieprocessen. Ondernemingspensioenfondsen, zeker de kleinere, hebben het moeilijk. Een pensioenfondsbestuur moet aan steeds strengere eisen voldoen waar het bijvoorbeeld gaat om beleid en communicatie. De administratieve druk neemt toe en de uitvoeringskosten stijgen. Werkgevers geven meer en meer de voorkeur aan pensioenregelingen waarin niet het pensioen vaststaat, maar juist de premie. Zij willen betalen voor een goed pensioen, maar dat moet wel betaalbaar zijn. De werkgever wil weten waar hij aan toe is en niet hoeven bijstorten als de premie ontoereikend is om het vastgestelde pensioen te bereiken. Enkele jaren terug is een verschuiving ingezet van ‘defined benefit’ pensioenregelingen naar ‘defined contribution’ regelingen.

De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de pensioenfondsen zich gingen buigen over hun meerwaarde, hun recht van bestaan. Soms op eigen initiatief, soms op initiatief van de werkgever. Veel kleinere ondernemingspensioenfondsen houden op te bestaan. Liquideren, in pensioenvaktaal. De bestaande pensioenrechten, die tot dan toe zijn opgebouwd, worden overgenomen door bijvoorbeeld een verzekeraar of een groter bedrijfstakpensioenfonds. De werkgever ontwikkelt met de sociale partners een nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door de nieuwe partij. De pensioenuitvoerder heeft geen invloed op de inhoud van de pensioenregeling. Aan een nieuwe pensioenregeling en de keuze voor een nieuwe uitvoerder gaat veelal een lange periode van onderhandelen vooraf. De deelnemers en gepensioneerden krijgen daar weinig van mee.

Is de kogel eenmaal door de kerk, dan is het zaak ook het communicatietraject rondom de nieuwe regeling en de liquidatie te starten. Verbetert of verslechtert de situatie, loop je als deelnemer meer risico, verandert er iets aan je pensioenuitkering als je met pensioen bent? Valt er iets te kiezen? Wie wordt de nieuwe uitvoerder? Van wie ontvang ik post? Moet ik iets doen? Waar kan ik terecht met vragen? Daarbij helpt Catapult. We ontwikkelden communicatiecampagnes rondom deze trajecten. Gericht op:

  • Verplichte communicatie vanuit pensioenfondsen volgens de Wet pensioencommunicatie
  • De transitie van onbewuste naar meer en meer bewuste pensioendeelnemers
  • Eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en gepensioneerden
  • Actie bij life-events die van invloed zijn op je pensioen (denk bijvoorbeeld aan scheiden, nieuwe baan, arbeidsongeschikt raken)

Uitdagingen in de ontwikkeling van deze campagne vormen de gevoeligheden tussen de betrokkenen aan de onderhandelingstafel en het formuleren van een heldere, objectieve boodschap richting deelnemers en gepensioneerden. Aan ons de taak daar creatief mee om te gaan!

Bericht delen:
Esther
2 jaar ago

Single Comment

  1. He Esther, ‘ik’ snap het! Mooi en duidelijk verhaal. Simone

Laat een reactie achter

© 2018 Catapult creëert | Contact